Model de recurs contra la pujada de l’IBI

Com ha sortit els darrers dies per la premsa local, arrel de la darrera revisió cadastral el cost de l’IBI de Sóller s’ha vist incrementat brutalment aquest any. Per dissimular aquesta pujada, a l’Ajuntament no se li ha acudit res més que fraccionar el pagament en dos terminis, un ara i un al novembre.

La responsabilitat de la pujada és de l’Ajuntament, que després de recollir més de 3000 signatures ha fet el sord. Ara, però, i durant un mes, podem presentar recursos de reposició contra la liquidació de l’impost. Vos animam a presentar-lo i vos deixam un model de recurs que ens han fet arribar per correu.

Pitgeu aquí per una versió en .odt: recurs_ibi2013.odt
I aquí per una versió en .pdf: recurs_ibi2013.pdf

Deixalles i la irresponsabilitat del PP

Les darreres setmanes han estat negres pel que fa a la salut dels serveis públics i dels programes d’integració social al poble de Sóller. Tots tenim encara en ment l’espiral d’incompliments del servei de recollida de fems per part de GESBA, del que encara estam pagant el forat enorme que va deixar. No oblidam, tampoc, la poca sensibilitat i consciència social que demostrà el PP en privatitzar aquest servei, que, recordem, el duia a terme Estel Nou.

Com si no n’haguessin tengut abastament,resulta que l’Ajuntament ha tret a concurs públic la plaça de recollida selectiva de residus, o, el que és el mateix, el lloc que està ocupant actualment la Fundació Deixalles de Sóller. Recordem que aquesta fundació,a més de no tenir ànim de lucre, fa una feina impagable en quant a inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i que, en cas que no guanyi el concurs, molt probablement acabarà per desaparèixer.

Ens veim venir el pitjor,però, quan a les condicions no s’exigeix en cap article el manteniment dels llocs de treball de persones en risc d’exclusió social, cosa que en fa perillar la seva continuïtat i deixa a Deixalles en inferioritat de condicions. Per tot això, sospitam que l’Ajuntament pretén afavorir altres empreses en detriment de Deixalles.

Des del Col·lectiu Albaïna volem denunciar, una vegada més, la irresponsabilitat que demostren l’Ajuntament, el PP i la dreta en general davant els col·lectius més desfavorits. Per tant, ens oposam a aquest concurs,tant per innecessari com per incomplet, ja que veim venir que el canvi d’empresa només beneficiaria, com sempre, a uns pocs privilegiats. A més, no assegura, en cap cas, que la nova empresa mantingui els llocs de treball de les persones en risc d’exclusió social.

Col·lectiu Albaïna