El batlle de Sóller notifica la seva càmera il·legal

El batlle de Sóller notifica la seva càmera il·legal

Degut a la denuncia presentada per el Col·lectiu Albaïna a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el batlle de Sóller s’ha vist obligat a legalitzar la seva càmera de vídeo vigilància, segons la resolució de l’esmentada institució, en que se li donava el termini de trenta dies (i que en cas contrari incorreria en una falta tipificada greu i podria esser sancionada des de 40.001 fins a 300.000 euros).
A quatre dies de vèncer el termini, al manco el cartell ha estat col·locat i esperem que les altres exigències com l’enviament d’una fotografia on es pogués comprovar la col·locació del cartell i la del registre d’un fitxer a l’AEPD, com senyala la Llei Orgànica de Protecció de Dades, s’hagin duit a terme.
És curiós com el batlle de Sóller sap vetllar pels seus doblers com ha quedat demostrat i, en canvi, és un mans buides amb els doblers de tots els sollerics i solleriques. Així i tot, ens alegram de que el senyor batlle hagi pres responsabilitat de les imatges que grava de persones que, en el decurs del seu dia a dia, passen per davant ca seva.

Sóller, a 28 d’octubre de 2014
Col·lectiu Albaïna

Contra l’odi, la intolerància i la violència feixista

Contra l’odi, la intolerància i la violència feixista

El passat divendres 24 d’octubre un conegut casal autogestionat de Palma va ser atacat amb molta violència per més d’una desena de persones d’extrema dreta, vinculades amb els grups més ultres del RCD Mallorca. Armades amb pals, destrossaren els vidres de la porta, el mobiliari i agrediren lleument a les assistents que es trobaven al local. De seguida, el col·lectiu Arran, que gestiona l’espai, rebé mostres de suport de moltes associacions, personalitats i partits polítics de Mallorca i de fora, a les quals ens sumam.

No ve d’ara, però, que els grups més ultres del club esportiu mallorquí realitzen actes vandàlics contra personalitats i associacions d’esquerres i demostren el seu esperit violent i intolerant. Aquests grups, de tendència feixista i d’extrema dreta, es dediquen a fomentar l’odi i la violència contra immigrants, homosexuals i persones i associacions d’esquerres que no comparteixen les seves idees. És per això que atacs com el sofert pel casal Voltor Negre són extremadament greus, i si no reben una condemna unànime per part de tota la societat i de la justícia, poden resultar una amenaça per a la convivència a les ciutats i als pobles de Mallorca.

L’extrema dreta no surt, però, del no res. Troben com a inspiració la dictadura franquista, l’alemanya Nazi o la dictadura italiana de Mussolini. Règims, que, per cert, varen causar milers de morts i desapareguts només a Mallorca. Avui en dia, lluny de condemnar aquests fets, dignificar les víctimes i no permetre que l’odi i la intolerància s’expandeixin, el consistori solleric segueix mantenint i «embellint» autèntiques exaltacions feixistes als nostres nassos, com el monument de los Caídos, ben al centre de Sóller. Recordem, per cert, de forma il·legal i vulnerant la llei de memòria històrica.

Volem demanar al consistori, per tant, que es posicioni clarament en contra d’aquest tipus d’agressions, i compleixi d’una vegada amb la llei i esbuqui el monument de los Caídos.

Acabam dient ben fort i clar: Feixisme mai més, enlloc ni contra ningú.

Col·lectiu Albaïna
26 d’octubre de 2014

B0vJ1JYIMAA80tA

Destapades noves irregularitats sobre la videovigilància a Sóller

Destapades noves irregularitats sobre la videovigilància a Sóller

Després de tot el rebombori que generà el cas de la càmera oculta il·legal, el Col·lectiu Albaïna va poder constatar com hi havia més càmeres a Sóller que, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, eren il·legals. Així, es va procedir a denunciar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) les càmeres de videovigilància de l’Ajuntament i les del domicili del batle Carlos Simarro. Ara, que ja han arribat les resolucions de l’AEPD, s’ha pogut comprovar com les sospites no anaven desencaminades, alhora que es destapen noves mentides per part de l’Ajuntament.

Les càmeres col·locades per l’Ajuntament

Es denunciaren les càmeres situades a la Plaça Constitució 1, al carrer del Born 1, a l’Avinguda Jeroni Estades 1, i al carrer de Sa Lluna 39.

Segons es detalla a la resolució, aquestes càmeres no necessiten cap permís de la Delegació de Govern. Ara bé, sí que necessiten estar correctament anunciades mitjançant un cartell informatiu homologat, així com se n’ha de crear un fitxer a l’AEPD i publicar-se al BOIB. Per aquests motius l’abril d’enguany l’AEPD inicia un procediment de declaració d’infracció per incompliment dels articles 5 i 20 de la LOPD, traduint-se en una falta lleu i una falta greu, al que l’Ajuntament de Sóller hi fa al·legacions. Tot i així les al·legacions, l’AEPD emet la proposta de resolució per l’incompliment dels dos articles a principis d’agost. En aquest cas, segons es detalla a la resolució definitiva, l’Ajuntament torna a fer al·legacions, incloent el següent:

  • Fotografies dels cartells anunciant la presència de càmeres de videovigilància, els quals segueixen sense ajustar-se a la llei.

  • Informe de la Policia Local del 22 de març, on indica que ‘[…] siendo al inicio de la presente legislatura cuando el alcalde, una vez analizada la situación técnica y jurídica del sistema de videovigilancia de la Casa Consistorial, determina que se suspenda y por tanto deje de utilizarse el sistema de grabación de imágenes y sonidos hasta que su regularización se adapte […]’. A més, afegeix que aquesta ordre no es va fer pública per tal de que les càmeres segueixin fent la seva funció dissuassòria. A més, el redactor de l’informe mostra la seva indignació, al considerar que l’AEPD no confia sobre la veracitat de les seves declaracions.

  • Decret de batlia, del 29 del mateix mes de març, on s’ordena corregir les irregularitats, afegint-s’hi que ‘seguían en aquella fecha sin funcionar las cámaras de videovigilancia’.

El 29 de setembre l’AEPD arxiva les actuacions practicades per la vulneració dels articles 5 i 20 de la LOPD, requerint a l’Ajuntament que de forma prèvia a tornar a posar en marxa el sistema de càmeres de videovigilància compleixi el que dicten els articles 5 i 20 de la LOPD.

Davant d’això, el Col·lectiu Albaïna realitzarà al·legacions a aquesta resolució per tal de posar en coneixement de l’AEPD que l’Ajuntament ha mentit amb les seves declaracions a l’agència. En aquest sentit, demanarem que es reobri el cas davant la necessitat de verificar el que al·lega l’Ajuntament. A partir d’imatges penjades per la Policia Local de Sóller al seu perfil públic de Facebook com les càmeres de videovigilància han estat funcionant durant aquesta legislatura. A les fotografies s’hi aprecia com davall el taulell d’entrada a la comissaria s’hi troba un monitor que retransmet les imatges captades per les càmeres.

Imagen 8

La càmera de Carlos Simarro

Aquesta càmera fou col·locada per Carlos Simarro a la façana del seu domicili particular arran de la crema del seu vehicle, segons declararen els autors d’aquesta degut a la seva implicació com a batle en l’ampliació de la zona ORA al municipi. Tot i la legitimitat de Simarro per a col·locar càmeres, aquestes, de la mateixa manera que la càmera oculta il·legal, no complien la LOPD, pel que també es va procedir a denunciar-la l’abril del 2013.

Arran de la denúncia, la inspecció de l’AEPD demana al denunciat que aporti tota la documentació del seu sistema de videovigilància. Un cop estudiada la documentació, l’AEPD determina que: Simarro no diu qui pot accedir al sistema, no diu si la càmera grava o no i no informa de la inscripció del fitxer. Així, l’AEPD li demana al denunciat via conversació telefònica tota la informació que falta. Tot i així, a partir d’aquest moment l’AEPD no aconsegueix comunicar-se de nou amb Simarro. En no recollir Simarro les cartes, l’AEPD notifica l’audiència prèvia via Tauló d’Anuncis de l’Ajuntament i via Bulletí Oficial de l’Estat.

L’Agència resol el 19 de setembre d’enguany apercebre a Carlos Simarro per l’incompliment de l’article 5 de la LOPD, corresponent a una falta lleu. A més, li requereix que en el termini d’un mes des de la notificació compleixi amb l’article 5 de la LOPD i informi a l’AEPD aportant fotografies dels cartells de notificació homologats. Així, la resolució es conclou advertint a Carlos Simarro que si no compleix amb el que dicta la resolució es cometrà una infracció de l’article 37.1.f, estant tipificada com a infracció greu i sancionant-se amb una multa de 40.001 a 300.000€.