Instància a l’Ajuntament per una major transparència i participació ciutadana

El Col·lectiu Albaïna ha tramitat aquest matí una instància al registre de l’Ajuntament de Sóller. La instància sol·licita, fent referència a l’article 116 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, segons el qual “les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre la seva activitat i han de promoure la participació de tota la ciutadania en la vida local”, la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de les actes del Ple municipal i de l’ordre del dia de les sessions plenàries,així com d’una explicació detallada de les propostes i mocions dels grups polítics municipals.

Amb aquesta sol·licitud, des d’Albaïna es demana una major transparència i facilitats per a la participació ciutadana, una de les principals mancances de l’Ajuntament de Sóller a l’actualitat.

Col·lectiu Albaïna
26 de setembre del 2012

“No volem ser el femer d’Europa”

Avui, dilluns 24 de setembre, el Col·lectiu Albaïna ens hem adherit a la campanya “NO volem ser el femer d’Europa”.

Des del Col·lectiu Albaïna reivindicam la necessitat de garantir el desenvolupament econòmic, social i territorial sostenible i ecològic que tengui com a referència un model de territori equilibrat globalment, per tal d’aconseguir una millora real en la qualitat de vida de la majoria de la població compatible amb el tractament respectuós amb l’entorn natural.

Càmeres ocultes als carrers de Sóller

Des del Col·lectiu Albaïna denunciam la presència de càmeres ocultes de videovigilància als carrers del municipi de Sóller.

Avisats per uns veïns que veien com s’emetia un sospitós llum blau intermitent des d’una caixa elèctrica a l’aparcament de la barriada dels Estiradors, membres del Col·lectiu Albaïna s’aproparen per estudiar el cas. La sospitosa caixa elèctrica, fixada a la façana d’un habitatge, sense aparents connexions elèctriques i al davant d’una màquina d’ORA, conduïa davant la presència més que probable d’un càmera oculta.

Es desconeix el propietari de l’aparell, ja que els propietaris de l’inmoble en el que es troba fixada la càmera asseguren que en desconeixen l’origen i qui l’hagi pogut col·locar, i a més no compleix les exigències bàsiques que regula l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la instal·lació d’un aparell d’aquestes característiques.

La Instrucció 1/2006 de l’AEPD marca, com a primera exigència bàsica, l’obligatorietat de col·locar en zones videovigilades el distintiu informatiu, segons model oficial, ubicat en un lloc suficientment visible, tant en espais oberts com tancats i l’obligatorietat de tenir a disposició dels interessats impresos en els que es detalli la informació sobre el fitxer i la seva finalitat.

Aquest matí s’ha procedit a la comprovació de que era una càmera de videovigilància oculta i s’ha pogut observar com l’aparell es troba connectat a la xarxa d’enllumenat públic, a més d’estar connectada al que sembla un mòdem, el qual estaria retransmetent les imatges a un monitor desconegut.

Davant la possibilitat de que s’estigui cometent un delicte de violació del dret a la intimitat, s’està tramitant una denúncia als Jutjats de Palma per a que investiguin el cas, deixant-hi com a prova la càmera i el mòdem.

D’aquesta manera, durant el desenvolupament de la roda de premsa s’ha procedit a la retirada de la càmera i del mòdem, el qual portava adjunt una targeta de memòria de 2G.

Passats pocs minuts de la retirada de la càmera han arribat a la zona varis agents de la Policia Local, juntament amb el gerent de l’empresa pública Sóller 2010. Els agents de la policia han identificat a tots els presents, inclosos els periodistes assistents a la roda de premsa. Per part dels agents s’ha proposat als membres d’Albaïna presents l’entrega de la càmera i el mòdem a la Policia Local. Finalment, degut a la dependència del cos de la corporació local, s’ha optat per entregar l’aparell als Jutjats de Palma, juntament amb la seva respectiva denúncia.

Des del Col·lectiu Albaïna denunciam que aquesta situació crea a dins Sóller un clima d’inseguretat, podent-se arribar a un statu quo d’hipervigilància i control.

A més, davant la possible existència de més càmeres ocultes en el municipi de Sóller, com és el cas de la misteriosa càmera que segons es publicà a premsa es trobava situada al carrer del batle Carlos Simarro, animam als ciutadans de Sóller que en localitzin a que es posin en contacte amb la nostra organització per tal de que poguem procedir a la seva denúncia. Afegim, a més a més, que ens proposam elevar al proper plenari ordinari de l’Ajuntament aquesta qüestió.

Col·lectiu Albaïna

18 de setembre de 2012

Vista general del lloc on es troba la càmera.

La caixa elèctrica on es trobava situada la càmera, amb l’objectiu d’aquesta apuntant al carrer.

La càmera i el mòdem clarament visibles.

Una altra perspectiva de l’interior de la caixa elèctrica.

Taller de Gloses: Tècniques d’improvisació

El “Taller de Glosa: tècniques d’improvisació” està adreçat a un públic de totes les edats que vulguin conéixer conèixer i introduir-se en el món de la glosa.

El taller serà impartit per Mateu Matas “Xurí”.

El preu d’inscripció al taller és de 30€ i es realitza el pagament en formalitzar l’inscripció.

Consta de 10 sessions de 2 hores, realitzant-se una sessió cada dilluns de 19h a 21h. La primera sessió serà el 24 de setembre.

El taller es desenvoluparà al Casal La Victòria (C/ Victòria 11 de maig, 44, Sóller).

En cas de que hi hagi algun dubte o problema de qualsevol tipus podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de:

·Correu electrònic: collectiualbaina@gmail.com