Escrit Comissió IBI- Sóller al Consistori de 31/3/2014

Escrit Comissió IBI- Sóller al Consistori de 31/3/2014

Sóller, 31 de març de 2014

Benvolgut Consistori

Sembla ser que del proper 28 d’abril a l’1 de juliol tindrem l’oportunitat de pagar voluntàriament el primer període de l’I.B.I. d’enguany.

Suposem que a hores d’ara ja sabeu que no ens heu fet cap favor fraccionant el pagament. Si la idea de xapar-lo en dos pics era per a distreure’ns del total que paguem, aleshores no us serveix. Sabem molt bé tot el que paguem cada any, tant si ho fem en un pic, com en dos, com en més. De fet més aviat ens perjudiqueu amb aquest fraccionament, bàsicament per dos motius. El primer per que ens l’heu anticipat en gran part i hem de començar a pagar abans de poder estalviar per a fer-ho. I el segon per que a tots els que el nostre Banc ens cobra comissions per cada rebut que ens carrega al compte, solem ser la majoria: aturats, treballadors, petits empresaris….., ara ens cobra dos pics cada any.

Per favor que no se us acudeixi mai fraccionar ni trimestral ni mensualment. Sols seria un altre cop afavorir encara més els grans, per a continuar perjudicant els petits. En tot cas pot ser us podríeu plantejar retornar a un sol pagament, evidentment dins el darrer trimestre de l’any, no abans. Així almenys els Bancs sols ens cobrarien un pic.

Per altra banda, sense fer més volteres, també us podríeu plantejar abaratir-nos el cost, tant pel que fa al tipus, com pel que fa als exagerats valors cadastrals que tenim. Ah!, i una cosa que valgués la pena, no un ínfim 0,02%, que ni tan sols s’ha arribat a dur endavant. De moment sols tenim la promesa de fer-ho ….. l’any que ve?. Sabeu que en tenim de moltes de promeses polítiques sense complir, fins i tot en tenim que a l’hora de la veritat es fa tot el contrari.

Tal volta us podríeu acostar més a les xifres que tenen a altres pobles de les Illes, si fa falta us en podem dur una bona llista.

Si….. si, si, si, és clar que si que podeu, si us poseu seriosament amb les despeses i amb les “inversions” que feu. Lo d’inversions ho posem entre cometes per que, a més de ser inversemblants en època de crisi, ….. que farem si ens torna passar el que ja ens ha passat amb l’aigua i el fems per exemple?. El Poble va invertir molts doblers en aquests serveis, que de cop i volta foren privatitzats, posant així en mans d’uns pocs els doblers de tots. A més així s’hi posaren també les decisions presents i futures, sense gairebé capacitat d’intervenir quan els seus interessos van contra els nostres, per exemple cobrar com més millor (ells) i pagar sense dir ni “mu” (noltros), i d’any en any cada cop més, encara que els serveis siguin de primera necessitat.

Ja ho sabem que el fems en certa manera l’heu recuperat, per a passar-lo a Sóller 2010, però també sabem el cost de tot d’això, d’aquest anar i venir amb decisions tan esguerrades. En primer lloc que pagueu d’indemnització i cada quant a l’Empresa a qui l’havíeu donat i desprès l’hi retiràreu?. I en segon lloc que ens costa el manteniment de Sóller 2010 i quina transparència en tenim de les seves gestions?.

La manca d’ingressos i/o l’excés de despeses que teniu i que a dia d’avui us “obliga” a posar-nos els valors cadastrals i el tipus d’I.B.I. que patim, no podrien venir en certa manera d’aquestes privatitzacions de serveis, senceres o a mitges?.

Si us vareu desprendre o complicar dues fonts d’ingressos tan importants, és lògic que tot seguit anéssiu magres de doblers. I no és excusa que la privatització sigui més rendible, no ens ho podem creure això, posat que privatitzar serveis públics –i, tot sigui dit, en aquests dos casos també essencials- per força ha d’implicar que, a més de tot el que es pagava abans amb els ingressos, ara també s’hi han d’afegir els guanys o indemnitzacions, que ben segur deuen voler les empreses a qui els ho heu donat, o donat-llevat-donat, amb aquest cansí, arriscat i esguerrat anar, venir i tornar amb empreses privades, encara que siguin d’origen municipal.

Si l’Ajuntament té bons gestors per força ha de ser més rendible dur directament aquests serveis, i si no els té pot ser els ha de canviar. Amb 17 regidors i tants funcionaris com teniu, voleu dir que no n’hi ha cap capaç de dur endavant feines de responsabilitat, amb el mínim cost possible per a els ciutadans?. La finalitat de qualsevol treball, també els de l’Administració, és fer-lo bé, que per això paguem.

Ens faríeu un bon favor si ho poguéssiu tenir tot en compte.

A que ho enteneu?. Hi podeu fer alguna cosa?. Ens podeu defensar?. Ens podeu ajudar a sobreviure?. Sou el nostre Consistori. És la vostra feina fer-ho. Sabem que fareu un esforç. Gràcies.

Comissió I.B.I. Sóller

P.D. ALS CIUTADANS: Necessitem ajuda per a dur endavant tot el que tenim previst i noves idees amb les que treballar, apunteu-vos a l’adreça ibisoller@gmail.com, tot d’una contactarem amb vosaltres. Gràcies!

[Comissió IBI] Carta al Consistori

[Comissió IBI] Carta al Consistori

Benvolgut Consistori

Ens ho varem creure. Si, disposàrem la suficient ingenuïtat per a creure que constituiríeu un grup de treball, una comissió per a mirar de fer-nos més suportable l’I.B.I.

Fins i tot ens varem creure que, en nom de les 3.005 firmes de la Plataforma Sollerica per a una Valoració Cadastral Justa i les 1.300 de la Comissió IBI Sóller, ens hi deixaríeu participar, quan ens vareu dir que ho podríem fer si els vostres estatuts no ho impedien.

A la primera reunió, posat que encara no havíeu pogut mirar que en deien aquests estatuts vostres respecte a que el poble pugi participar de les tasques que li afecten, no hi poguérem assistir.

A la segona reunió encara no hi heu assistit ni vosaltres. Senzillament, de moment n’heu fet una de reunió i prou.

Per a nosaltres el problema és molt greu, no podem descuidar-lo i encara menys si tenim en compte que a més a més anirà creixent cada any, fins arribar a deu.

Totes les reunions mantingudes aleshores i els escrits que la Plataforma Sollerica per a una Valoració Cadastral Justa us va adreçar a finals de l’any 2011 i principis de l’any 2012 no han servit de moment per a fer-vos entendre el greu problema que ens heu creat. Així és que, posat que nosaltres no ens en podem estar d’anar-vos dient el que hi ha, de moment ho anirem fent damunt els nostres setmanaris. Aprofitem de pas per a alegrar-nos de la seva existència i donar-los les gràcies per a ajudar-nos a arribar fins a vosaltres, ja que de moment no trobem altra manera.

Ens cal deixar ben clar i ho anirem fent tira tira, que ni els valors cadastrals que ens heu adjudicat, ni el tipus d’I.B.I. que ens esteu aplicant, i molt manco tot plegat, no ho podem dur de cap manera.

Pot ser si hi hagi alguns especuladors al poble, però la majoria de nosaltres no vivim d’això. Ens defensem amb els nostres sous i les nostres pensions, fins i tot n’hi ha que ho han de fer amb el subsidi de l’atur i no sabem amb què es defensen tots aquells als quals l’atur ja se’ls ha acabat: família?, veïnats?, acció social?, …..?. No us preocupa això a vosaltres?. Tots aquests sistemes de retribucions se’ns van fent curts per a poder satisfer tanta voracitat fiscal.

Us n’heu adonat que la majoria de nosaltres no som rics?.

A que ho enteneu?. Hi podeu fer alguna cosa?. Ens podeu defensar?. Ens podeu ajudar a sobreviure?. Sou el nostre Consistori. És la vostra feina fer-ho. Sabem que fareu un esforç. Gràcies.

Comissió I.B.I. Sóller

P.D. ALS CIUTADANS: Necessitem ajuda per a dur endavant tot el que tenim previst i noves idees amb les que treballar, apuntau-vos a l’adreça ibisoller@gmail.com, tot d’una contactarem amb vosaltres. Gràcies!

Col·lectiu Albaïna i GOB denuncien unes obres en una zona boscosa de Muleta

Col·lectiu Albaïna i GOB denuncien unes obres en una zona boscosa de Muleta

Col·lectiu Albaïna i GOB han tengut constància de l’inici d’una construcció a la parcel·la 375 del polígon 1 a Muleta (Sóller).

Es tracta d’una parcel·la de 40.494 m2 situada en una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP).

En ARIP per habitatge unifamiliar es necessiten 50.000m2 que la finca no té. A més està tota afectada per Àrea de Prevenció de Risc (APR) d’incendis per tant, en cas d’haver-hi llicència, hi hauria d’haver informe de medi ambient (servei de prevenció d’incendis).

No tenim constància de que les obres disposin de cap llicència municipal i, per això, demanam a l’Ajuntament la paralització immediata d’aquestes obres i l’inici d’un expedient sancionador.

La denúncia s’ha presentat a l’Ajuntament i a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística.

parcela-den

Presentació de l’Anuari 2013 dels moviments socials

Presentació de l’Anuari 2013 dels moviments socials

El proper divendres dia 4 d’abril es presentarà a les 20 hores al Casal La Victòria (C/ Victòria, 44, Sóller) l’Anuari 2013 elaborat pel portal de contrainformació Contrainfo.cat. Després de dos anys d’experiència, Contrainfo.cat fa el balanç de les lluites que s’han donat durant l’any 2013 a la nostra illa i, després de presentar-lo a llocs com Palma i Manacor, li arriba el torn a Sóller.

Segons Contrainfo.cat, la publicació sols ha estat possible gràcies a una quarantena d’activistes que, amb el seu testimoni, feina i esforç, han contribuït a crear un document molt valuós per analitzar l’escenari dels moviments socials a la nostra illa i que, a més, desmenteix la típica idea de que Mallorca no es mou.

L’Anuari és un llibre d’unes 80 pàgines, que els assitents que ho desitgin podran adquirir per 3€, en el qual es pot trobar un resum de les principals notícies de l’any que han aparegut al web, un balanç general de les lluites socials realitzat per les persones que formen part de contrainfo.cat, un tractament específic de la repressió documentant els casos que s’han donat durant els dos darrers anys i un important nombre d’articles on són les mateixes activistes les que realitzen un anàlisi de les diferents lluites mallorquines a les quals participen. En aquest sentit, la vaga indefinida de docents ha estat un referents de lluita i mobilització en tota la història de les Illes i, per això, l’Anuari també compta amb un especial que dóna una visió global i panoràmica de la mateixa.

Anuari 2013 Sóller

Sobre les denúncies anònimes a la web de la Policia Local

Sobre les denúncies anònimes a la web de la Policia Local

Segons hem vist a la premsa local, el cos de policia solleric ha posat en marxa en la seva pàgina web un formulari d’enviament de denúncies en el qual la identitat del denunciant queda en l’anonimat, fet que ens desperta algunes preguntes i també algunes reflexions.

Per què el denunciant ha de romandre a l’anonimat? La policia és un cos que hauria de ser de fiar; si el denunciant no té la seguretatde donar la seva identitat a la policia, per què hauria de confiar en què la policia resolgués el seu problema? 

No entenem quin tipus de denúncia espera la policia que arribi a aquesta web. Denunciar el veí perquè no fa les coses bé? O tal vegada denunciar-lo perquè me molesta i així puc causar-li un problema? Creiem que fomentar les denúncies anònimes pot portar el malestar entre els ciutadans i que els problemes s’han de poder resoldre parlant amb les diferents parts, malgrat en casos extrems i justificats sigui necessari recórrer a la denúncia, tot essent conscient sempre de qui denuncia i qui és denunciat. Pensam, per això, que la denúncia gratuïta serà una pèrdua de temps, tant pels denunciats com pels agents.

D’altra banda, entenem que les dades enviades a aquesta web són sensibles i que, en el cas que el denunciant no sigui anònim, aquestes dades són igualment privades. Tanmateix, el formulari d’enviament ni tan sols empra el protocol HTTPS, segons el qual les dades s’envien xifrades. D’aquesta manera, qualsevol persona que enviï la denúncia des d’un ordinador en una xarxa compartida (feina, biblioteca, etc.) pot ser espiat fàcilment per algú altre. Si només amb un cop d’ull ja observam l’absència tan bàsica i essencial de l’HTTPS, no és d’estranyar que dubtem de la qualitat tècnica de la web. Compleix la pàgina web amb les mesures de seguretat necessàries per garantir l’anonimat que tant promet? Compleix amb la regulació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)? S’ha auditat la plataforma per demostrar que és segura?

Per acabar voldríem recordar que Felip Puig, exconseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, ja li va fer ganes jugar a fer pàgines web on els ciutadans podien fer denúncies o delacions amb l’objectiu d’identificar manifestants violents en el 29-M. Un dels arguments que s’empraven en la seva contra, per ésser una potencial eina repressiva, era que un agent del cos policial podia enviar una denúncia “anònima” a la plataforma i el cos ja tendria l’excusa per obrir la investigació. Poc després de la seva posada en marxa, la web va ser clausurada per evitar l’allau de problemes jurídics que presentà.

Des del Col·lectiu Albaïna valoram positivament l’esforç realitzat per la Policia Local per tenir informada la ciutadania a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials. Tot i així, pels motius exposats, demanam la retirada del formulari de denúncies anònimes.

Col·lectiu Albaïna

26 de març del 2014, Sóller

Cal protegir l’arbrat públic de Sóller

Cal protegir l’arbrat públic de Sóller

Fotografia 1

Fotografia 1

Lloc: Plaça de Sa Torre

Cas: Poda excessiva de l’arbre, suposadament a càrrec d’un particular per a “no tapar les vistes des de la terrassa”.

Fotografia 2

Fotografia 2

Lloc: Plaça dels Estiradors

Cas: Cartells clavats amb grapes als arbres per a anunciar un ca que s’ha perdut.

Fotografia 3

Fotografia 3

Lloc: Carrer d’Andreu Coll

Cas: Tala d’arbres degut a un manteniment i gestió deficient per part del Consistori.

Aquests són només alguns dels casos recents que un solleric o visitant es pot trobar passejant pels carrers del nostre municipi. Sóller és un poble que disposa d’un patrimoni d’arbrat públic important però que, degut a que tant part de la ciutadania com l’Ajuntament no perceben el valor que té, es va perdent (com la poda a la carta a l’avinguda Juli Ramis o l’eliminació dels arbres del torrent Major). Per això, ens agradaria que des de l’Ajuntament es faci una campanya de conscienciació per a la conservació de l’arbrat públic, així com la presentació de la ja tan anunciada Ordenança per a la protecció d’aquests elements patrimonials.

La Pietat: l’intent de legitimar un frau

La Pietat: l’intent de legitimar un frau

 

El cas del conjunt escultòric de La Pietat, obra del modernista Josep Llimona, segueix embolicant-se en clarobscurs i mentides. Es retira, fa més d’un any, de forma irregular del cementeri de Sóller baix l’excusa de la seva restauració, sense moviments per part de l’Ajuntament per a vetllar per l’element patrimonial. Al llarg de tot aquest any, Carlos Simarro i el seu equip de govern defensen reiterades vegades que l’escultura s’està restaurant i que la seva voluntat és que aquesta torni al seu emplaçament original. Ara bé, fa més d’un mes el Col·lectiu Albaïna destapàvem com la suposada restauració no era més que una falsedat, mostrant unes fotografies on s’aprecia clarament que se n’està fent una còpia. Aquest fet, que es traduí en la indignació de bona part dels sollerics, obrien la porta a tot un seguit de suposicions que, com s’està demostrant, no ho eren tant.

Ni abans ni després d’aquest fet, l’amo de l’escultura ha donat la cara. No li fa falta, ho estan fent, amb una col·laboració impagable, els seus portaveus a l’Ajuntament. A hores d’ara, després d’una reunió de l’Ajuntament amb un representant de la propietat, sembla esser que l’objectiu ha canviat. Es parla, per primera vegada de manera seriosa i oberta, de “la possibilitat” de col·locar la còpia a la sepultura, baix l’excusa de “protegir l’original de les condicions meteorològiques”.

Davant aquest “sobtat” canvi de parer, des del Col·lectiu Albaïna volem dir que:

 • Les escultures funeràries, sempre que no estiguin a l’interior d’un panteó, estan lògicament sotmeses a les inclemències meteorològiques. En el cas de La Pietat, fa gairebé un segle que hi és. No s’entén que, sobtadament, el propietari tengui tant d’interès en protegir l’escultura original, quan no el va tenir en autoritzar una “neteja” amb arena a pressió del conjunt escultòric; procediment contrari a la conservació del monument, ja que desgasta i fa malbé el marbre. Tampoc es va preocupar tant quan, ja fa anys, i per motius desconeguts, La Pietat va patir la decapitació d’una de les figures, i es va aferrar, de forma incorrecta, amb adhesius convencionals que han deixat petjades a bona part de la figura.

 • Ens avergonyeix que el propietari, lluny de donar la cara i demanar disculpes, posi sobre la taula la “suggerència” de col·locar la còpia al cementeri. Amb aquesta successió dels fets, no gens casual, es fa evident que aquesta s’ha estat fent amb la intenció de substituir l’original ja des del començament. Com s’explica sinó que aquesta es tragués del cementeri d’amagat i amb mentides?

 • Malgrat que l’escultura sigui propietat privada, és patrimoni catalogat i no hi ha cap document que autoritzi l’anar i venir d’aquesta. Per tant, demanam, una vegada més, que La Pietat torni immediatament al seu lloc, a la sepultura 249 del cementeri de Sóller. Sinó, on haurem d’anar a contemplar l’original? A un museu de Mallorca? A un museu fora de Mallorca? A un altre cementeri? O bé es vol vendre per tenir-la a un jardí privat?

Col·lectiu Albaïna

12 de març 2014

Motius pels quals Antoni Arbona hauria de dimitir

Motius pels quals Antoni Arbona hauria de dimitir

Com per a tots és sabut, el dimecres 26 de febrer es va produir un esgarrifós incendi en el segon pis d’un habitatge de la Gran Via, en el núm. 32. Una dona i dos dels seus fills varen quedar atrapats sense poder sortir de l’edifici fins que els serveis d’emergència arribaren i els rescataren, després de diversos intents sense èxit per part dels veïnats. S’hi instal·là tot el dispositiu; bombers, ambulàncies, protecció civil, policia local i guàrdia civil a la Plaça d’Amèrica i es va delimitar una zona de seguretat a la Gran Via. Els veïnats d’una casa propera obriren les portes de casa seva per acollir la família afectada on s’hi anaren concentrant veïnats, amics i demés ciutadans que venien a oferir la seva ajuda. Allà mateix es va decidir on passarien la nit, s’oferí i es donà tota l’ajuda i el suport possible als pares i als tres infants i també es va decidir qui els acompanyaria el dematí següent als serveis socials per demanar ajuda.

Mentre que tots els presents estaven bocabadats, cap responsable de l’Ajuntament va comparèixer per fer-se càrrec de la situació i donar ajuda immediata. El batle, Carlos Simarro, va anar a la Plaça d’Amèrica però en cap moment va traspassar la zona de seguretat per tal de mostrar la seva preocupació cap als afectats. Es veu que no ho va considerar necessari, com tampoc degué considerar necessari telefonar al regidor de Serveis Socials per tal de que es fés càrrec de la situació. De fet el regidor es va assabentar dels fets 14 hores després.

És intolerable que el regidor tardi tant en reaccionar. Podria ser raonable si fos un fet aïllat, però el Sr. Arbona, regidor de Serveis Socials, ja ha demostrat en altres ocasions la seva poca empatia i, també, poca dedicació cap a la seva feina com a regidor. En mostram aquí un recull:

 • Votació a favor d’una­ moció sense llegir-la abans. La moció en qüestió era la que declarava Sóller “Ciutat lliure de desnonaments”. Un tema relacionat molt directament amb la seva regidoria.

 • Considera en una entrevista a un dels setmanaris que l’augment de la pobresa a Sóller és greu però no dramàtica.

 • No va comparèixer la Setmana Santa de l’any 2013 a la Plaça de sa Constitució per tal de donar solució al fet de que una dona major i el seu fill malalt dormissin al carrer.

 • Fer tot el possible per Karl (l’home que va morir al pont de la carretera), significà simplement oferir-li ajuda el dia de la nevada de l’any 2012.

 • Consentir que un particular es fes càrrec de les despeses d’un bitllet d’avió d’anada a Alemanya perquè el company de Karl tornàs a casa seva.

 • Considerar que el fet de que algunes persones fessin ús de infrahabitatges a Sóller no era una competència de serveis socials.

 • No “tenir constància” de que hi ha gent dormint al carrer.

 • Limitar­-se a muntar una campanya solidària per la família afectada per l’incendi, en lloc de que l’Ajuntament es fes càrrec de cercar un habitatge i avançar en les primeres despeses per reunir immediatament tota la família i que no haguessin d’estar separats durant una setmana.

Vists aquests fets, des del Col·lectiu Albaïna no entenem quina feina fa el regidor. Sembla que o bé no dedica prou temps o és un incompetent o bé simplement està encalentint la cadira fent “bulto” a l’equip de govern. En qualsevol cas, tal i com ja ho demanava el setmanari Veu de Sóller a l’editorial de la setmana passada, creim inacceptable que segueixi ocupant el seu càrrec. No és una qüestió ideològica o d’afinitat política, simplement no volem titelles inútils a les nostres institucions. HA DE DIMITIR!